» Fl241  » Fl242  » Fl243  » Fl244  » Fl245  » Fl246  » Fl250  » Fl277
 » M145  » M150  » M152  » M160  » M162A  » M184  » M270  » M272  » M283
 » S100  » S174  » S449  » S468  » S561
 » V174  » V193  » V194  » V196

Fl243 heavy AA-emplacement

Fl243 FanÝ
A Fl243 bunker located in 3./204 MFlA Fanø Nord

Fl243 FanÝ
Another Fl243 in the same "Stellung"

Fl243 Frederikshavn
A 10,5 cm SK C/32 Flak on a Fl243 in 2./716 MFlA Frederikshavn Nord

Type:Regelbau Fl243
Org. name:Schwere Flakstellung
Armament:One 10,5 cm anti-aircraft gun
Crew:?
m³ concrete:645 (without 'tobruk')